POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.vinigma.es i Cocolisto Experience S.L. amb NIF B66638636 per protegir els drets individuals, sobretot en relació amb els tractaments automatitzats i amb voluntat de ser transparents amb l’Usuari, ha establert una política que recull el conjunt de els dits tractaments, la finalitat perseguida per aquests últims, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a disposició de l’Usuari perquè pugui exercir els seus drets.
La navegació en aquest lloc web implica la total acceptació de les següents disposicions i condicions d’utilització. S’acceptarà l’ús de cookies. En cas de no estar d’acord envia un correu electrònic a hello@vinigma.es

La versió actualitzada d’aquesta política de privacitat és la única aplicable durant la duració de l’ús del lloc web fins que no hi hagi una altra versió que la substitueixi.
L’Usuari que faciliti dades personals a través d’aquesta pàgina web queda informat de la seva incorporació als fitxers de www.cocolisto.com, que es trobaran convenientment inscrits en el registre de l’Agencia de Protecció de dades, o bé, d’estar obligat, en el registre dels tractaments realitzats en aquestes dades.
Per una informació complementària sobre la protecció de dades personals et convidem a consultar la pàgina web de l’AEPD (Agencia Espanyola de Protecció de Dades) https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Recollida de dades
Les teves dades són recollides pel TITULAR.
Una dada de caràcter personal es refereix a tota informació referida a una persona física identificada o identificable (persona afectada). S’entén com identificable una persona que pot ser identificada, directament o indirectament, sobretot per referència a un nom, un número d’identificació (DNI, NIF, NIE, passaport) o a un o diversos elements específics, propis a la seva identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.
Les dades que amb caràcter general seran recopilades són: Nom i cognoms, direcció, correu electrònic, número de telèfon, data de naixement, dades relacionades amb mitjans de pagament. Es podran recopilar altre tipus de dades essent informat l’Usuari.
Amb quina finalitat es tracten les teves dades personals?
La finalitat del tractament de les dades personals que es puguin recollir són utilitzar-los principalment, pel TITULAR per la gestió de la seva relació amb tu, poder-te oferir recursos i serveis d’acord amb els teus interessos, millorar la teva experiència d’usuari i en el seu cas, pel tractament de sol·licituds, peticions o encàrrecs. S’elaborarà un perfil comercial d’acord amb la informació que facilitis. No es realitzaran decisions automatitzades d’acord amb aquest perfil.
Les dades proporcionades és conservaran mentre es mantingui la relació comercial, sempre que no se sol·liciti per part de l’interessat la seva supressió, o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

Es registraran en el fitxer del client i el seu tractament quedarà registrat en el registre de tractaments que ha de portar el TITULAR (abans del 25 de maig de 2018 també podria estar inclòs en el fitxer elaborat amb les dades personals registrades a l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de dades) o l’òrgan competent de la seva respectiva Comunitat Autònoma). El nom del fitxer és el següent: mailchimp

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades personals és:
– La correcta execució o compliment del contracte
– L’interès legítim del TITULAR
– El consentiment de l’usuari o client para el tractament de les seves dades
A quins destinataris es comunicaran les dades?
Les dades personals de l’Usuari podran eventualment ser comunicades a tercers relacionats amb el TITULAR per contracte per la realització de les tasques necessàries per a la gestió del seu compte com a client i sense que hagi de donar la seva autorització.
També quan s’haguessin de fer comunicats a les autoritats en el cas que l’Usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o incomplert l’avís legal
Les dades de l’Usuari podran comunicar-se a altres empreses del grup, si fossin per a finalitats administratives internes que podrien suposar un tractament d’aquestes dades.
Les dades personals de l’Usuari podran transferir-se a un tercer país o a una organització internacional, però se l’haurà d’informar quan es faci aquesta transferència, i de les condicions de la mateixa i del destinatari.

Quan algunes dades siguin obligatòries per accedir a funcionalitats concretes del lloc web, el TITULAR indicarà dit caràcter obligatori en el moment de la recollida de dades de l’Usuari.
Cookies

En navegar per aquest lloc, les cookies del TITULAR del lloc en qüestió i / o de les companyies de tercers, poden dipositar-se en el seu ordinador, Tauleta o telèfon mòbil. Durant la primera navegació, apareixerà un bàner explicatiu sobre l’ús de cookies.
Per tant, en continuar la navegació, l’Usuari serà considerat com informat i haurà acceptat l’ús de dites “cookies”. El consentiment atorgat serà vàlid per un període de tretze mesos.
Per una major informació consulti la nostra política de cookies.

Drets de l’usuari

S’informa l”usuari de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. També cada persona disposa del dret de limitació del tractament relatiu a la seva persona, d’un dret d’eliminació de transferència de dades personals transmeses al responsable del tractament i del dret a la portabilitat de les seves dades.
L’usuari té la possibilitat de presentar una reclamació a l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o l’organisme competent de la respectiva Comunitat Autònoma, quan no hagi obtingut una solució satisfactòria durant l’exercici dels seus drets mitjançant un escrit dirigint-se a aquesta.
A no ser que l’Usuari s’oposi, enviant un e-mail a la adreça de correu electrònic hello@vinigma.es, les seves dades podran ser utilitzades, en el seu cas, si és procedeix, l’enviament de la informació comercial de Cocolisto Experience S.L.

Les dades proporcionades es conservaran menter es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.
L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta pàgina web sigui certa, responent de l’exactitud de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa perquè relaxin una situació real, essent responsable d’informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que poguessin causar a Cocolisto Experience S.L. o a tercers.

Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per impedir l’accés o uso indegut de les seves dades, la seva manipulació, desgast o pèrdua

No obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta.

Quan es faciliten dades personals per internet, dita informació podria ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats.
Cocolisto Experience S.L. declina, qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d’aquests actes, puguin tenir per l’usuari, si publica la informació voluntàriament.
Podrà accedir i exercir aquests drets mitjançant sol·licitud per escrit i firmada, que podrà ser enviada al domicili Passeig de Pere III, 58, 3è 1a 08242 Manresa, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent.

També podrà ser enviada la sol·licitud al següent correu electrònic: hello@vinigma.es

Aquests drets seran atesos en un termini d’un mes, que podrà ampliar-se a 2 mesos si la complexitat de la sol·licitud o el nombre de sol·licituds rebudes així ho exigeixi. Tot sense perjudici del deure de conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades d’un possible tractament, o, en el seu cas, d’una relació contractual.
A més a més de l’anterior, i en relació amb la normativa de protecció de dades, els usuaris que ho sol·licitin, tenen la possibilitat d’organitzar la finalitat de les seves dades després del seu falliment.

Start typing and press Enter to search